Stabilizace zemin

Společnost RDS s.r.o se zabývá realizací zlepšování zemin vápnem a hydraulickými pojivy za účelem dosažení jejích požadovaných geomechanických vlastností. Technologii úprav zemin lze aplikovat v široké škále činností v oblasti dopravního a pozemního stavitelství, od stabilizací zemní pláně v oblasti liniových dopravních staveb, přes budování násypů z upravené zeminy, kdy lze optimalizovat bilanci zemin v rámci stavby, až po podklady pod drátkobetonové desky halových objektů, kdy lze dosáhnout únosností až 160MPa.

V případě zájmu jsme schopni zpracovat technologické řešení stavby za účelem optimalizace stavebních prací a tím snížení celkových nákladů. 

 

Zlepšení/stabilizaci zemin provádíme zemními frézami Wirtgen 2000/2400, vibračními válci HAMM, grejdry  VOLVO s 2D a 3D nivelačními systémy TRIMBLE, dávkovači a kropícími vozy TATRA a cisternovým návěsem s tahačem Scania (přeprava pojiv). Pro dopravu a přesun materiálu jsou k dispozici nákladní automobily značky TATRA,Mercedes,VOLVO, pro přepravu strojní techniky tahači MAN, VOLVO a SCANIA s podvalníky. 

STAB-RDS

Grader_HollandGrader_Holland
IMAG0428IMAG0428
IMAG2191IMAG2191
CIMG0818CIMG0818
DSCN0324DSCN0324
DSCN0349DSCN0349

Oprava a výstavba komunikací, recyklace vozovek, stabilizace zemin

Obchodní oddělení:

2015 © RDS s. r. o.

Webdesign & SEO: www.eStudio.cz